электронные компоненты

Youtube channel

Video from TAO Federation

International Yoga Day in Latvia

Rehabilitācijas centrs TAO

TAO Federation

IHHRC.org

World Professional SPA Masters Federation

World Professional Healing Federation

Сергий Тао

Jogas Diena Yoga Day День Йоги

Latvijas profesionālās jogas federācija

World Professional Federation of Yoga Practitioners

International Experts Federation

Mariss Grunberg

International Human Health Research Centre

Александр Лахтионов

World Professional Astrology Federation

Vronska fonds Фонд СА Вронского


 

International Day of Yoga

Jogas Federacija

Gara Vasara

Omkar Group

Beautyschool

spa.lv

 

Mastic life

SPA school

Прикладное востоковедение. Программа Мая Богачихина, 26-30 мая, 2011г

«Если не ленишься заниматься собой, то благодаря хорошей отзывчивости тела и души можешь получить все что хочешь. Ибо человек, созданный по образу и подобию Бога, может все. »

Май Михайлович Богачихин – один из крупнейших востоковедов во всем бывшем СССР, Мастер цигуна и фэншуй, непосредственно обучался и продолжает обучение у китайских Мастеров, практикует цигун более 30 лет. Пожалуй, сложно найти в наше время человека, который бы настолько глубоко и полно познал даосские практики. Май Михайлович владеет китайским языком, и разработал авторскую методику обучения всего за 10 дней. Кроме того, Май Михайлович признанный ученый и писатель, он автор 100 публикаций и 40 книг, среди которых:


• «Фэншуй: пространство, время, человек»
• «Ветры-воды. Фэншуй практический»
• «Человек в системе фэншуй»
• «Парапсихология в России и за рубежом. Исследование сверхвозможностей человека в Китае»
• «Таинственная ци и пути к бессмертию»
• «Уроки китайской гимнастики»
• «Целебные мантры-мудры»


• «Гуманология. Человек может все»
• «Цигун: история, теория, практика»

Внутреннее спокойствие и глубина, которую испытываешь рядом с Маем Михайловичем, важнее любых слов или «книжного знания» о даосизме. Он – настоящий «даосский старец». Май Михайлович говорит: «Нужно не практиковать цигун, а жить цигуном». И глядя на него, понимаешь и на себе переживаешь, насколько легко и свободно можно пребывать в гармонии. Простота в общении и глубина постижения Жизни – признак настоящего Мастера.
Официальный сайт - http://bomay.yangsheng.ru/
Программа:
26.05.11 c 18.30 до 20.30     Китаист о Китае, путевые заметки                  Стоимость  7 Ls.
27.05.11 c 18.30 до 20.30     Фэншуй- экология пространства и времени     Стоимость  10 Ls.
28.05.11 с 17.00 до 20.00     Цигун и практический аспект- медицинский цигун

Стоимость  отдельной лекции 12 Ls.

29.05.11 c 11.00 до 14.00 и с 17.00 до 20.00    Биоэнергетика и саморегуляция

Стоимость  отдельной лекции 12 Ls.  Абонемент на 29 мая 20 Ls.

При покупке абонемента -  все занятия 50 Ls. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Рига, ул.Элизабетес 45/47 (вход с ул. Иерузалемес), зал для семинаров
Занятия проходят на русском языке

26, 27,30 мая личные консультации. Включают сенсорную диагностику и рекомендации по цигуну. Предварительная запись обязательна по тел. 28224475.
ОРГАНИЗАТОР: Общество духовного развития Радуга 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Тел. +371 28266145, 28224475

Подробнее о мероприятии читайте тут

 

Maja Bogačihina programma
«Ja Tev nav slinkums strādāt ar sevi, tad, pateicoties labai ķermeņa un dvēseles atsaucībai, vari saņemt visu, ko vēlies. Jo cilvēks, kurš radīts pēc Dieva līdzības, var visu.  »

Majs Mihailovičs Bogačihins – viens no izcilākajiem orientālistiem visā bijušajā PSRS, cigun un fen šui meistars, viņu tieši apmācījuši un turpina apmācīt ķīniešu meistari, viņš praktizē cigun vairāk nekā 30 gadus. Jādomā, ka mūsu laikos ir grūti atrast cilvēku, kas būtu tik ļoti dziļi un pilnīgi iepazinis daosu prakses. Majs Bogačihins pārvalda ķīniešu valodu un ir izstrādājis savu tikai 10 dienu apmācības metodiku. Pie tam, Majs Bogačihins ir atzīts zinātnieks un rakstnieks, viņš ir 100 publikāciju un 40 grāmatu autors, kuru skaitā ir:

• «Fen šui: telpa, laiks, cilvēks»
• «Vēji - ūdeņi. Praktiskais fen šui»
• «Cilvēks fen šui sistēmā»
• «Parapsiholoģija Krievijā un ārpus tās robežām. Cilvēka pārdabisko spēju izpēte Ķīnā»
• «Noslēpumainā ci un ceļš uz nemirstību»
• «Ķīniešu vingrošanas stundas»
• «Dziedinošās mantras - mudras»
• «Humanoloģija. Cilvēks var visu»
• «Cigun: vēsture, teorija, prakse»

Iekšējais miers un dziļums, kuru var sajust atrodoties blakus Majam Bogačihinam, ir svarīgāki par jebkādiem vārdiem vai „rakstītajām zināšanām” par daoismu. Viņš ir īstens „daoisma viedais”. Majs Bogačihins saka: „Cigun nevajag praktizēt, bet izdzīvot”. Skatoties uz viņu, saproti un sajūti, cik viegli un brīvi ir iespējams atrasties harmonijā. Vienkāršība saskarsmē un Dzīves dziļuma izpratne ir īstena Meistara pazīmes.
Oficiālā mājas lapa - http://bomay.yangsheng.ru/
Programma:
26.05.11. no 18.30 līdz 20.30    Sinologs par Ķīnu, ceļojumu piezīmes     Maksa 7 Ls.
27.05.11. no 18.30 līdz 20.30    Fen šui – telpas un laika ekoloģija          Maksa 10 Ls.
28.05.11. no 17.00 līdz 20.00    Cigun un praktiskais aspekts – medicīniskais cigun

Maksa par atsevišķu lekciju 12 Ls. 
29.05.11 no 11.00 līdz 14.00 un no 17.00 līdz 20.00  Bioenerģētika un pašregulēšana
Maksa par atsevišķu lekciju 12 Ls.

Iegādājoties abonementu, maksa par visām lekcijām 50 Ls.

NODARBĪBU VIETA : Rīgā, Elizabetes ielā 45/47 (ieeja no Jeruzalemes ielas), semināru telpā
26., 27.,30. maijā personīgās konsultācijas, kas ietver sensorisko diagnostiku un ieteikumus cigun praksē. Obligāts iepriekšējs pieraksts pa tel. 28224475.
Nodarbības notiek krievu valodā
ORGANIZATORS: Garīgās attīstības cents RADUGA 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Tālr. +371 28266145, 28224475

Sīkāk par pasākumu lasiet šeit

Joomla